در بیانات رهبر کبیر انقلاب اسلامی مطالب بسیار ارزنده و آموزنده ای در باره  جوانان  وجود دارد که در عین حال از بار عاطفی بالائیهم بر خوردار است. از جمله: «این جانب به ملت ایران برای داشتن چنین جوانان برومند و متعهد و فداکاری که نظیر آنان را در جهان سراغ ندارم و تاریخ هم نشان نداده است تبریک و تهنیت عرض می ‏کنم؛ و به اسلام بزرگ برای داشتن این جانبازان در راه حق، که برای اسلام و میهن اسلامی خود از همه چیز خویش می‏ گذرند، تبریک تقدیم می‏ کنم؛ که اینان نه تنها ایران را در جهان و نسل ‏های آینده آبرو دادند. که اسلام بزرگ[را]، که با تعلیمات و الهامات خود چنین تحول بزرگی را به وجود آورده است، سرافراز نمودند.» (صحیفه امام،ج18،ص147)